En aquesta pàgina cal fer una descripció i presentació general de l’Hípica, de l’equip humà que hi treballa, de la filosofia, missió i visió de l’Hípica Vilaformiu,… Pot anar acompanyat d’imatges amb vistes de l’Hípica i de l’equip humà.