En aquesta pàgina es pot explicar de forma resumida les activitats que ofereix l’Hípica, la filosofia de tracte amb els animals, els serveis de pupil·latge,… També es poden descriure aquells aspectes generals que són a la base de totes les activitats: adaptació al grup, personalització de les activitats, reconeixement dels monitors,…