En aquesta pàgina es pot detallar l’entorn natural on s’ubica l’Hípica, el seu encant, els serveis o indrets d’interès pròxims,… Es pot acompanyar amb un Google Maps, amb imatges de l’entorn natural o altres lloc d’interès de la comarca.